Program i-THINK

1.     Program i-THINK merupakan:
•program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiranberfikirdalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.
•i-THINK membawa maksud innovative THINKing  (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir
2.     Tujuan:
•Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif
•Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing
3.    Untuk pengetahuan lebih lanjut, sila muat turun fail ini: ITHINK Presentation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s